ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
 • Data publikacji strony internetowej: 2012-11-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-14
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • Na stronie (częściowo) nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.
 • Na stronie istnieją informacje przekazywane jedynie za pomocą koloru.
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst.
 • Grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Przy błędnie wypełnionych polach w formularzach nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane.
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem.
 • Zwiększając odstęp w tekście pomiędzy wierszami następuje utrata treści lub jego nachodzenie na siebie.
 • Nie zapewniono celu linku (w kontekście).
 • Strona nie posiada mechanizmów pozwalających uniknięcia przypadkowej aktywacji jej elementów.
Wyłączenia
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Kliszczak
 • E-mail:
 • Telefon: 957571331
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Burmistrz Ośna Lubuskiego
 • Adres: ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie
 • E-mail:
 • Telefon: 957576029
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 1. Dostęp do budynku przez drzwi frontowe, poprzedzone trzema stopniami.
 2. Budynek dwupiętrowy. Brak wind, pochylni i platform. Na potrzebę osób niepełnosprawnych, pracownicy Urzędu z pomieszczeń na piętrze zejdą na dół, by obsłużyć interesanta.
 3. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizulany i dotykowy lub w sposób wizulany i głosowy. 
 4. Brak dostosowanej toalety.
 5. Budynek wyposażony jest w stanowiskową pętle indukcyjną w sekretariacie, a także w pętlę przenośną. Pętla przenośna dostępna jest do odbioru w sekretariacie i przeznaczona jest dla osbób słabosłyszących w celu załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim.
 6. Na parkingu przy ratuszu znajduje się jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 7. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 8. Podczas wizyty w Urzędzie możliwe jest połączenie się z tłumaczem języka migowego online w czasie rzeczywistym.
  Po wejściu do budynku, na parterze po prawej stronie należy wejść do Sekretariatu. Wchodząc tam, trzeba poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Na przykład można mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”.
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
 1. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Osoby uprawnione mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez: 
 • wysyłanie korespondencji na adres: Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, 69-220 Ośno Lubuskie
 • korzystanie z poczty elektronicznej: l
 • korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP: /samorzad/skrytka
 •  
Inne informacje i oświadczenia
Brak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-01 13:44:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-01 13:44:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Wołodźko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-28 11:34:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »