.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna11,19%.156906
.Godziny urzędowania0,58%.8125
.Dane0,81%.11304
.Burmistrz0,57%.7939
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,00%.4
.Test0,00%.9
.Rada Gminy0,62%.8637
.Jednostki organizacyjne0,64%.8943
.Rejestry i ewidencje0,00%.15
.Spółki prawa handlowego0,00%.11
.Organizacja Urzędu0,12%.1746
.Redakcja0,58%.8193
.Statystyka0,05%.695
.Komisje Rady Miejskiej0,25%.3565
.Zagospodarowanie przestrzenne0,55%.7737
.Sołectwa0,60%.8418
.Budżet0,04%.585
.Oświadczenia majątkowe0,00%.2
.Ogłoszenie0,00%.3
.Ogłoszenie o przetargu0,01%.75
.Referaty0,00%.4
.Informacje podatkowe0,05%.648
.Protokoły0,00%.2
.Oferty inwestycyjne0,36%.5092
.Informacje nieudostępnione0,00%.11
.Komisje0,00%.6
.Statut0,55%.7651
.Podatki i opłaty0,24%.3317
.Pomoc0,03%.441
.Strategia rozwoju0,72%.10043
.Przetarg0,00%.32
.Stan mienia komunalnego0,60%.8442
.Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków0,53%.7384
.Rejestr zmian37,45%.525256
.Wyszukiwarka0,49%.6815
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.68
.Dokumenty0,93%.13059
.Ogłoszenie o wyniku postępowania0,00%.37
.Ogłoszenie o wyniku postępowania0,03%.407
.Ogłoszenie o wyniku postępowania0,03%.489
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,01%.119
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,01%.133
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,01%.160
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego0,01%.172
.Inwestycje gminne0,37%.5248
.II przetarg nieograniczony - Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie0,01%.115
.Oświadczenia majątkowe0,00%.70
.Rok 20020,01%.72
.Rok 20030,01%.86
.Rok 20030,01%.86
.Oświadczenia majątkowe za rok 20020,06%.868
.Oświadczenia majątkowe za rok 20030,07%.916
.II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Przemysłowej0,01%.124
.Sprostowanie ogłoszenia0,01%.124
.Pliki ukryte0,06%.892
.Przetarg nieograniczony - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika 22 w Ośnie Lubuskim0,01%.210
.Przetarg nieograniczony na budowę odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Przemysłowej w Ośnie Lubuskim0,01%.126
.Przetarg nieograniczony - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogowej trasy obwodnicowej miasta Ośna Lubuskiego0,01%.168
.Rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Przemysłowej0,01%.115
.Przetarg nieograniczony - udzielenie kredytu długoterminowego0,01%.116
.Ogłoszenie o konkursie0,02%.246
.Przetarg nieograniczony - Remont więźby dachowej budynku Ratusza - Urzędu Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim0,01%.129
.Przetarg nieograniczony - Remont więźby dachowej budynku Ratusza - Urzędu Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim0,01%.122
.Przetarg nieograniczony na wykonanie zabudowy GBA i MOD średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 260 dla jednostki OSP w Smogórach0,02%.218
.Przetarg nieograniczony - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Ośnie Lubuskim0,01%.137
.Przejrzysta Polska0,36%.5035
.Urząd Stanu Cywilnego0,02%.313
.Dowody osobiste i ewidencja ludności0,02%.325
.Dział finansowo - księgowy0,05%.635
.Sprawy wojskowe i obrona cywilna0,04%.494
.Geodezja i zagospodarowanie przestrzenne0,05%.712
.Rolnictwo i ochrona środowiska0,03%.460
.Ewidencja działalności gospodarczej0,03%.463
.Gospodarka nieruchomościami0,06%.781
.Przerarg nieograniczony na wykonanie zabudowy GBA I MOD średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 266 dla jednostki OSP w Radachowie0,01%.110
.Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości0,01%.162
.Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego0,00%.68
.Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie realizowanych w 2005r. inwestycji0,01%.90
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. BUDOWNICTWA I INWESTYCJI0,01%.151
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Radachowie0,10%.1405
.Budowa kolektora sanitarnego tłocznego na odcinku od przepompowni ścieków P1 w Radachowie do kanalizacji miejskiej w Ośnie Lubuskim0,04%.578
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds budownictwa i inwestycji0,02%.251
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds budownictwa i inwestycji0,02%.251
.Budowa zatoki parkingowej - płyty do ważenia samochodów w odcinku drogi wojewódzkiej nr 134 w Ośnie Lubuskim0,06%.880
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds budownictwa i inwestycji - 20,01%.151
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa i inwestycji - 20,02%.233
.Zbieranie, przeładunek i odzyskiwanie surowców do powtórnego użytku na działce nr 173/2 w Smogórach0,09%.1297
.Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.0,01%.76
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds budownictwa i inwestycji - 30,03%.462
.Statystyka1,68%.23575
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji - 30,03%.367
.Przetarg nieograniczony na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Ośno Lubuskie w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.0,01%.179
.Przetarg ograniczony - sprzedaż lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego w stanie surowym zamkniętym położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Kopernika 22a0,01%.138
.Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich ne 134 i 137 oraz ulicy gminnej w Ośnie Lubuskim0,06%.900
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i materiałow eksploatacyjnych do urządzeń biurowych0,01%.183
.Przetarg nieograniczony - Budowa budynków mieszkalnych w Ośnie Lubuskim przy ul. Kościelnej 9 i Kościelnej 110,01%.176
.Przetarg na dostawę materiałow biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych0,01%.120
.Uchwała Nr I/1/20020,00%.7
.Budowa wodociągu przesyłowego 110 - 160 PE na odcinku od wcinki do wodociągu miejskiego DN 100 w ul. 3 Maja - Strumykowa w Ośnie Lubuskim do istniejącej hydroforni w Radachowie wraz z budową kontener0,07%.1038
.Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie przeznaczonych do sprzedaży0,03%.358
.Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Ośno Lubuskie na działce nr 788/290,10%.1373
.Oświadczenia majątkowe za rok 20040,09%.1324
.Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Sulęcińskiej0,02%.346
.Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż środków transportowych0,02%.292
.Budżet Gminy na rok 20060,10%.1384
.Budowa wodociagu tranzytowego na odcinku Grabno - Połęcko oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Połęcko0,04%.566
.Przetarg nieograniczony na wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w Ośnie Lubuskim przy ul. Kopernika 220,02%.336
.OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIZEJ 60.000 EURO0,01%.103
.Budowa ulicy Piaskowej w Ośnie Lubuskim wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej0,04%.513
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIZEJ 60.000 EURO0,07%.924
.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ośno Lubuskie0,69%.9651
.Informacja o wyniku postępowania przetargowego - zaciagnięcie kredytu długoterminowego0,02%.241
.Stanowisko ds rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska0,05%.632
.Oświadczenia majątkowe za 2005 r.0,00%.4
.Oświadczenia majatkowe za 2005 r.0,11%.1586
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości0,02%.220
.Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko ds rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska0,02%.308
.Informacje wyborcze0,16%.2222
.Informacje wyborcze0,16%.2222
.Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów budowlanych branży drogowej0,01%.158
.Nabór na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji0,42%.5909
.Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji0,08%.1101
.Artykuły biurowe i eksploatacyjne0,01%.122
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa materiałów budowlanych branży drogowej0,01%.114
.Informacja o zawarciu umowy - dostawa materiałów biurowych i eksplatacyjnych0,02%.225
.Nabór na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji0,01%.173
.Składy obwodowych komisji wyborczych0,18%.2536
.Granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych0,15%.2171
.Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów0,15%.2169
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach0,15%.2132
.Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych0,20%.2796
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds budownictwa i inwestycji0,05%.712
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds budownictwa i inwestycji0,05%.712
.Informacja o zawarciu umowy0,01%.147
.Nabór na stanowisko ds księgowości budżetowej0,04%.578
.Rada Miejska V kadencji0,15%.2114
.Zmiana technologii chowu norek z bezściółkowego na ściółkowy na działce nr 399/4 obręb Radachów0,04%.514
.Wybory burmistrza0,15%.2137
.II przetarg nieograniczony - dostawa paliw ciekłych w 2007 roku0,01%.175
.II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej0,03%.419
.Procedura naboru na wolne stanowiska pracy0,03%.438
.Nabór na stanowisko ds budownictwa i inwestycji - II0,04%.593
.Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne - stanowisko ds księgowości budżetowej0,04%.543
.Informacja o wyborze oferty - wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz gminy Ośno Lubuskie0,01%.87
.Informacja o wyborze oferty - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie0,01%.100
.Informacja o zakończeniu prac komisji ds rekrutacji na stanowisko ds księgowości budżetowej0,03%.488
.Informacja o zawrciu umowy - świdczenie usług urzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie0,01%.96
.Informacja o zawarciu umowy na „Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz gminy Ośno Lubuskie w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.".0,01%.73
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY – zamówienie uzupełniające – dostawa materiałów branży drogowej0,00%.1
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY – zamówienie uzupełniające – dostawa materiałów branży drogowej0,01%.116
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko ds budownictwa i inwestycji - II0,04%.548
.Informacja o zatrudnieniu na stanowisku ds księgowości budżetowej0,02%.327
.Informacja o zatrudnieniu na stanowisku ds budownictwa i inwestycji0,04%.500
.Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miejskiego Obszaru Przemysłowego w Ośnie Lubuskim0,04%.581
.Dostawa paliw ciekłych - w roku 20070,00%.60
.Przetarg nieograniczony - wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcięcie koron drzew0,06%.809
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa bramy wjazdowej oraz rozbiórka przybudówki do budynku OSP w Ośnie Lubuskim - ul. Strażnicza 8.0,01%.136
.Informacja o wyborze oferty - Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcięcie pielęgnacyjne koron drzew zlokalizowanych na terenie gminy Ośno Lubuskie0,03%.362
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych branży drogowej0,01%.115
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa bramy wjazżdowej oraz rozbiórka przybudówki do budynku OSP w Ośnie Lubuskim - ul. Strażnicza 80,02%.338
.Nabór na stanowisko ds ogólno-organizacyjnych0,12%.1693
.I przetarg nieograniczony na Remont SUW w miejscowościach wiejskich gminy Ośno Lubuskie0,01%.84
.Informacja o zawarciu umowy na \0,02%.310
.Wyjaśnienia treści SIWZ - Remont SUW0,00%.37
.UWAGA - Modyfikacja treści SIWZ - Remont SUW0,00%.39
.Informacja o zawarciu umowy - Budowa bramy wjazdowej0,02%.297
.Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - Remonta SUW0,00%.51
.Uwaga -modyfikacja SIWZ - Remont SUW0,00%.44
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.301
.Unieważnienie postępowaniea- Remont SUW0,03%.430
.II nabór na stanowisko ds organizacyjno-prawnych0,09%.1280
.Wyniki I naboru na stanowisko ds organizacyjno-prawnych0,10%.1362
.Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontu części komunikacyjnych Ratusza Miejskiego w Ośnie Lubuskim0,01%.175
.Remont stacji uzdatniania wody - II przetarg nieograniczony0,02%.225
.Informacja o zawarciu umowy - dostawa materiałów budowlanych branży drogowej0,02%.227
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały budowlane Ratusz Miejski0,01%.170
.I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych0,02%.257
.Przebudowa stacji bazowej Era w m. Ośno Lubuskie ul. Usługowa, dz. nr 788/27, obręb Ośno Lubuskie0,05%.663
.Wyniki II naboru na stanowisko ds. organizacyjno - prawnych0,10%.1455
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont SUW0,02%.239
.Przetarg ograniczony - sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontowe ZAMK w Ośnie Lubuskim0,10%.1436
.Przetarg ograniczony - Rozbudowa sieci wodociągowej w Miejskim Obszarze Przemysłowym - etap 20070,01%.118
.Informacja o zawarciu umów - kredyt inwestycyjny0,01%.138
.Ogłoszenie o zawarciu umowy - dostawa materiałów budowlanych0,01%.124
.I przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim0,06%.858
.Informacja o zawarciu umowy - Remont SUW0,02%.215
.Oświadczenia majątkowe - początek kadencji0,08%.1106
.Przetrg nieograniczony na remont nawierzchni ul. Okrzei, Północnej, Słonecznej, Sosnowej, Żniwnej i Słubickiej w Ośnie Lubuskim0,01%.129
.Informacja o zawarciu umowy - konserwacja oświetlenia ulicznego0,01%.148
.Oświadczenia majątkowe za 2006 rok0,10%.1414
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych0,01%.181
.Informacja o podpisaniu umowy - roboty dodatkowe Kościelna 9 i 11.0,01%.208
.Budżet 2007 - wykonanie0,09%.1285
.Inormacja o wyborze oferty najorzystniejszej - dostawa materiałów budowlanych na potrzeby ZAMK0,26%.3595
.Informacja o zawarciu umowy - organizacja koncertu na Dni Ośna 20070,02%.321
.Nabór na stanowisko ds zarządzania funduszami i zamówień publicznych0,10%.1360
.Nabór na stanowisko ds budownictwa i inwestycji0,09%.1261
.Uwaga modyfikacja SIWZ - Remont dróg0,01%.84
.II przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Ośnie Lubuskim0,07%.1033
.Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dostawa materiałów budowlanych ZAMK0,25%.3490
.Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni ul. Okrzei, Północnej, Słonecznej, Sosnowej, Żniwnej i Słubickiej w Ośnie Lubuskim0,01%.122
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Rozbudowa sieci wodnej MOP - etap 2000,02%.289
.Obwieszczenia0,22%.3023
.Regulamin Organizacyjny0,00%.8
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim0,26%.3594
.Przetarg ograniczony - Remont klas nauczania początkowego 1-3 w Zespole Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim0,07%.917
.Lista kandydató spełniających wymogi formalne na stanowisko ds budownictwa i inwestycji0,09%.1331
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont nawierzchni dróg gminnych0,01%.185
.Nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sulęcinie0,30%.4139
.Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Ośnie Lubuskim0,24%.3389
.I prztarg ograniczony - Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodna, Chrobrego, Willowa, Wodociągowa, Sportowa0,01%.105
.I Przetarg ograniczony - Budowa chodników przy ulicy Wodnej w Ośnie Lubuskim na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Jeziornej0,01%.110
.Rokowania na sprzedaż nieruchonmości zabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Wodociągowej0,01%.158
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii napowietrznej 110kV relacji Lubiechnia Wielka - Sulęcin w Gminie Ośno Lubuskie,0,01%.137
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ośno Lubuskie0,01%.142
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds budownictwa i inwestycji0,09%.1220
.II nabór na stanowisko ds zarządzania funduszami i zamówień publicznych0,09%.1211
.Ogłoszenie o zawarciu umowy - Remont nawierzchni ul. Okrzei, Północnej, Słonecznej, Sosnowej, Żniwnej i Słubickiej w Ośnie Lubuskim0,03%.479
.Informacja o zawarciu umowy - kredyt na uzbrojenie MOP0,02%.274
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds zarządzania funduszami i zamówień publicznych0,09%.1299
.Dostawa materiałów budowlanych branży drogowej na potrzeby gminy Ośno Lubuskie0,02%.233
.Przetarg ograniczony na budowę zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miejskim Obszarze Przemysłowym0,02%.296
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia ul. Wodna, ul. Chrobrego, ul. Willowa. Sportowa, Wodociągowa0,03%.389
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodników przy ul. Wodnej0,02%.334
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa materiałów budowlanych branży drogowej na potrzeby gminy Ośno Lubuskie0,02%.287
.Informacja o wyniku II naboru na stanowisko ds zarządzania funduszami i zamówień publicznych0,08%.1176
.Przetarg ograniczony - Roboty wykończeniowe Kościelna 9 i Kopernika 220,02%.299
.INFORMACJA O INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST0,04%.497
.Organizacja urzędu.0,00%.1
.Organizacja urzędu0,53%.7365
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miejskim Obszarze Przemysłowym0,02%.322
.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o numerach i granicach okręgu wyborczego do Sejmu RP i Senatu RP oraz o siedzibie OKW w Zielonej Górze0,11%.1520
.Obwieszczenie o obwodach głosowania i siedzibach OKW0,10%.1364
.Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 w ciągu ulic 11 Listopada i Chrobrego wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej w m. Ośno Lubuskie0,06%.800
.Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Ośna Lubuskiego przeznaczonych do sprzedaży0,02%.240
.Oświadczenia majątkowe w trakcie trwania kadencji - uzupełnienie0,07%.1034
.Zarządzenie w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP0,10%.1460
.Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu.0,10%.1444
.Zarządzenie w sprawie powołania gminnego biura wyborczego0,10%.1419
.Informacja o udostępnieniu spisu wyborców0,10%.1387
.Informacja w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania0,10%.1389
.Informacja o wyborze oferty - prace wykończeniowe Kościelna 9 i Kopernika 220,02%.231
.III Nabór na stanowisko ds zarządzania funduszami i zamówień publicznych0,06%.824
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds zarządzania funduszami i zamówień publicznych - III nabór0,06%.884
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych0,01%.158
.Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie0,01%.116
.Przetarg nieograniczony na dostawy paliwa do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji0,03%.407
.Wykaz nieruchomości położonej w Radachowie gmina Ośno Lubuskie przeznaczonej do sprzedaży0,01%.92
.Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Ośno Lubuskie przeznaczonej do sprzedaży0,01%.127
.Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Ośno Lubuskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu0,01%.159
.Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Ośno Lubuskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,01%.122
.Informacja o wyniku 3 naboru na stanowisko ds zarządzania funduszami i zamówień publicznych0,08%.1159
.Informacja o wyborze oferty - Utrzymanie czystości i porządku na 2008 rok.0,02%.262
.Rachunek bankowy0,11%.1478
.Budowa jednostanowiskowej ręcznej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą techniczną na stacji paliw PKN "ORLEN" S.A. w Ośnie Lubuskim0,02%.268
.Przetarg nieograniczony - Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz gminy Ośno Lubuskie w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.0,01%.85
.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu na funkcję produkcyjną w celu prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu elementów z drewna - stelaży - stanowiących półfabrykaty w pr0,02%.222
.Przetarg nieogramniczony na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Radachowie0,00%.36
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radachowie0,01%.170
.Opinia RIO do projektu budżetu na 2008 rok0,08%.1081
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz gminy Ośno Lubuskie w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.0,02%.243
.I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem willa "Zacisze"0,04%.603
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ma realizację zadań publicznych w 2008 r.0,32%.4479
.Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych0,01%.148
.Przetarg na dostawę paliw ciekłych w roku 2008 i 20090,02%.244
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na spzredaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Radachów0,05%.666
.Przetarg II na dostawę paliw ciekłych w roku 2008 i 20090,02%.259
.Konkurs na wykonanie koncepcji wraz z oszacowaniem kosztów realizacji dla zadania: Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych sieci kanalizacyjnych w Gminie Ośno Lubuskie0,03%.488
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0,03%.397
.I publicznu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej0,03%.393
.Przetarg ograniczony na zaprojektowanie, budowę i montaż zestawu hydroforowego na istniejącej sieci wodociągowej dla zach.-pn części Ośna Lubuskiego (realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj).0,04%.568
.Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego o pojemności 8,5 m30,08%.1111
.Przetarg nieograniczony na budowę remizy strażackiej OSP w miejscowości Sienno – stan surowy0,03%.488
.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu na funkcję produkcyjną w Ośnie Lubuskim przy ul. Wodociągowej0,03%.408
.UWAGA - MODYFIKACJA SIWZ - POJAZD ASENIZACYJNY0,04%.588
.Zapytania Wykonawców - Budowa remizy w Siennie0,02%.257
.Przetarg ograniczony - Remont nawierzchni chodników na ulicy Szkolnej, Wyspiańskiego i Jeziornej0,03%.365
.Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny0,06%.781
.Budowa kanalizacji i sieci wodociagowej w rejonie ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim0,00%.2
.II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem willa "Zacisze"0,03%.423
.Wykaz przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego w Ośnie Lubuskim0,01%.114
.Przetrag nieogranicznony na remont nawiechni ulicy Południowej w Ośnie Lubuskim oraz dróg gminnych w Gronowie i Grabnie0,02%.324
.Przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych wraz z wyliczeniem kosztów realizacji dla zadania: "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych sieci kanalizacyjnych w Gminie Ośno0,01%.114
.II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Radachów - ŻWIROWNIA0,01%.113
.Odpowiedzi na zapytania wykonawców PN "Wykonanie prac projektowych - oczyszczalnai Ośno Lubuskie, oczyszczalnia Smogóry, sieci kanalizacyjne Smogóry - Lubień"0,01%.110
.Uwaga modyfikacja SIWZ - PN "Wykonanie prac projektowych - oczyszczalnai Ośno Lubuskie, oczyszczalnia Smogóry, sieci kanalizacyjne Smogóry - Lubień0,01%.90
.Oświadczenia majątkowe za rok 20070,11%.1501
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Piaskowej0,01%.203
.Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni dróg gminnych0,02%.266
.Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP Smogóry0,11%.1491
.Ogłoszenie I publicznego przetargu na sprzedaż udziałów obejmujących nie wyodrebnione lokale mieszkalne i lokal użytkowy - Ośno Lubuskie ul. Kopernika 22A0,01%.171
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony - Wykonanie prac projektowych0,01%.207
.I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych garażowych0,01%.148
.Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - budowę chodnika i remont istniejących zjazdów w miejscowości Połęcko0,01%.135
.Sesje Rady Miejskiej0,02%.305
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni Południowej, drogi w Gronowie i Grabnie0,02%.347
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wkonanie ujęcia wód podziemnych0,02%.281
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,03%.480
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika w Połęcku0,02%.274
.Przetarg nieograniczony - wymiana pokrycia dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ośnie Lubuskim0,33%.4660
.Przetarg nieograniczony - Dostawa opału dla placówek oświatowych na terenie gminy Ośno Lubuskie0,21%.2911
.Przetarg wodna0,02%.318
.III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Radachów - Żwirownia0,02%.239
.II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów obejmujących niewyodrębnione lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie położonych w Ośnie Lubuskim prz0,01%.161
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa opału ZEAS0,19%.2711
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,02%.233
.Przetarg nieograniczony - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych0,01%.106
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy na 2008 rok pn.:"Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ośno Lubuskie"0,01%.91
.II nieograniczony przetarg na dostawę opału do placówek oświatowych na terenie gminy Ośno Lubuskie0,21%.2998
.Nabór na wolne stanowisko "księgowa d/s rozliczeń wody i ścieków" w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji0,09%.1231
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 11 września 2008 r.0,06%.787
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup samochodu - mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych0,00%.1
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych0,01%.175
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa opału do placówek oświatowych na terenie gminy Ośno Lub.0,19%.2623
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: księgowa d/s rozliczeń wody i ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ośnie Lubuskim0,09%.1221
.Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie0,00%.49
.XVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 17 października 2008 r.0,04%.630
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko "księgowa ds. rozliczeń wody i ścieków"0,08%.1100
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej0,08%.1157
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.0,02%.223
.Przetarg ograniczony - budowa oswietlenia0,02%.297
.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych0,02%.227
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radachowie0,01%.181
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych0,01%.171
.Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Ośna Lubuskiego przeznaczonych do sprzedaży0,02%.219
.Oświadczenia majątkowe za rok 20080,00%.1
.Rokowania na sprzedaż udziałów obejmujących niewyodrębnione lakale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi0,01%.158
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne0,08%.1140
.Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań0,02%.269
.XVIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2008 r.0,05%.724
.Rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - złóż kruszywa naturalnego0,02%.224
.XIX sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2008 r.0,06%.856
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Ośnie Lubuskim - ETAP I/20,02%.311
.Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim0,04%.509
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu bankowego0,02%.290
.Ogłoszenie przetargu na zakup fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego - mikrobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim0,04%.524
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego - mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzk0,02%.231
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds księgowości budżetowej0,08%.1075
.XX sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 r.0,06%.831
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.:0,00%.1
.Konkurs na realizację zadań publicznych w 2009 r.0,30%.4165
.Ogłoszenie przetargu na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Zachodniej w Osnie Lubuskim - ETAP I/10,02%.333
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Roboty wykończeniowe budynku remizy strażackiej OSP w miejscowości Sienno"0,04%.493
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - teren MOP0,01%.192
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowalnej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Gronowskiej0,01%.199
.II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,01%.208
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,01%.201
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.217
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę dróg gminnych, dojazdowych do jeziora Reczynek - ul. Wodna, cz. Jeziorna - ETAP I"0,03%.449
.II rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - złóż kruszywa naturalnego0,04%.608
.XXI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2009r.0,05%.681
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 827/7 oraz III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - dział0,01%.138
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. 3 Maja0,01%.175
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do jeziora Reczynek0,01%.185
.XXII sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 27 marca 20090,07%.1030
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie0,01%.157
.Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w mieście Ośno Lubuskie przy ul.Zachodniej0,01%.163
.XXIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r.0,06%.804
.Budżet 2008 - wykonanie0,05%.746
.Opinia RIO do projektu budżetu na 2009 rok0,05%.742
.Budżet 2009 - wykonanie0,08%.1069
.Obwieszczenie o o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych0,03%.407
.Obwieszczenie w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych0,04%.617
.Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - złóż kruszywa naturalnego położonej w Radachowie0,02%.243
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. 3 Maja0,01%.128
.Komisje obwodowe0,04%.503
.Składy komisji po ukonstytuowaniu0,03%.410
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Świniary - dz. nr: 232 i 154/2, Gmina Ośno Lubuskie0,01%.169
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smogóry0,02%.257
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 576 900,00 PLN0,02%.236
.Ogłoszenie III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ośnie Lubuskimprzy ul. Dolina Leśna0,01%.134
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie0,02%.222
.Informacja o sprostowaniu ogłoszenia !0,01%.157
.Przebudowa nawierzchni jezdni będącychw ciągu drogi publicznej i chodników zabytkowego śródmieścia0,02%.306
.Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na „Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Świniary"0,01%.169
.Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smogóry"0,01%.137
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Zachodniej0,02%.256
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego0,01%.177
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Świniary - dz. nr: 232 i 154/2, Gmina Ośno Lubuski0,01%.180
.Obwieszczenie o wymogu poddawania urzędowemu badaniu badaniu mięsa zwierząt rzeźnych i mięsa zwierząt łownych przeznaczonych na potrzeby własne posiadacza0,02%.259
.II Przetarg nieograniczony :Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smogóry0,03%.413
.XXIV sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2009 r.0,06%.813
.II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. 3 Maja0,02%.216
.Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Ośno Lubuskie przeznaczonych do sprzedaży - ul. Zachodnia0,01%.105
.Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Ośno Lubuskie przeznaczonych do sprzedaży - ul. Aleja Pokoju0,01%.101
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smogóry"0,01%.192
.Burmistrz Ośna Lubuskiego ogłasza I i II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Zachodniej0,01%.117
.Oświadczenia majątkowe za 2008 r.0,08%.1176
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wzmocnienie, remont i przebudowę budynku mieszkalnego w Ośnie Lubuskim przy ul. Słowackiego 20,14%.2021
.Eksploatacja metodą odkrywkową złoża kruszywa naturalnego RADACHÓW w miejscowości Radachów0,02%.227
.Wykonanie urządzeń wodnych - trzech studni wierconych umożliwiających pobór wód podziemnych0,02%.216
.III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. 3 Maja0,01%.209
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Aleja Pokoju0,00%.1
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Aleja Pokoju0,02%.215
.Dostawa opału do placówek oświatowych na terenie gminy Ośno Lubuskie0,16%.2251
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Zachodniej0,01%.117
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wzmocnienie, remont i przebudowa budynku mieszkalnego w Ośnie Lubuskim przy ul. Słowackiego 20,15%.2123
.Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego programu Rewitalizacji na lata 2009-20150,01%.168
.Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu0,02%.274
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa opału do placówek oświatowych na terenie gminy Ośno Lubuskie.0,14%.2000
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników zabytkowego śródmieścia Ośna Lubuskiego" [Rewitalizacja układu komunikacyjnego]0,03%.476
.XXVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15 września 2009 r.0,05%.720
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Aleja Pokoju ogłoszonego na dzień 05.10.2009 r.0,02%.303
.Informacja o wyniku III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. 3 Maja, ogłoszonego na dzień 05.10.2009 r.0,02%.258
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Ośnie Lubuskim0,02%.309
.Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.135
.Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży0,01%.125
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Ośnie Lubuskim0,01%.180
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników zabytkowego śródmieścia Ośna Lubuskiego [Rewi0,02%.244
.IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. 3 Maja0,01%.86
.XXVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2009 r.0,04%.592
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Gronów i Radachów"0,04%.492
.Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta oraz nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Ośno Lubuskie0,02%.288
.Obwieszczenie - raport OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 2 MW w Grabnie na dz. nr 66/90,07%.915
.Informacja po IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. 3 Maja0,05%.695
.Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego0,02%.275
.XXVIII sesja zwyczajna rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009 r.0,08%.1162
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego - Budowa obwodnicy miejscowości Ośno Lubuskie0,02%.294
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.0,02%.279
.Informacja o wyniku I przetargu na działki w Ośnie Lub. i nieruchomość zabudowaną we wsi Radachów0,02%.257
.Ogłoszenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0,02%.313
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont swietlic wiejskich w miejscowościach Gronów i Radachów0,02%.255
.Burmistrz Ośna Lubuskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony oraz I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,03%.362
.Konkurs na realizację zadań publicznych w 2010r.0,37%.5188
.Obwieszczenie Burmistrza Ośna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej"0,01%.190
.Stawki podatków i opłat na rok 2010 r.0,12%.1689
.Druki podatkowe na 20100,13%.1763
.Zwrot akcyzy0,14%.1902
.Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji na ustalenie lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Ośnie Lubuskim0,02%.250
.Burmistrz Miasta i Gminy Ośno Lubuskie ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Ośno Lubuskie0,03%.362
.XXIX sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2009r.0,06%.825
.XXX sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 20 stycznia 2010r.0,07%.920
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego oraz I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim ogłoszonym0,02%.312
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Strumykowa, Wodna i Radachowska0,01%.174
.Zakup fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych0,02%.225
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy obwodnicy Ośna Lubuskiego0,02%.216
.Informacja w wyniku II publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Radachowie0,02%.247
.Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3 800 000,00 PLN0,03%.394
.Burmistrz Ośna Lubuskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony oraz II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim przy u0,02%.311
.Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowę sieci napowietrznej oświetlenia w m. Smogóry - plac zabaw0,01%.184
.Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii 110 kV relacji Lubiechnia Wielka-Sulęcin, w gminie Ośno Lubuskie0,01%.133
.Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii 110 kV relacji Lubiechnia Wielka-Sulęcin, w gminie Ośno Lubuskie0,02%.248
.Budowa oczyszczalni ścieków w Smogórach0,03%.420
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup pojazdu asenizacyjnego0,02%.265
.Wykonanie elewacji budynku położonego przy ul. Kościelnej 11 w Ośnie Lub. wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu0,03%.448
.Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Kopernika 22A0,03%.481
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Smogóry (Dolne i Górne), Lubień oraz rurociągów tłocznych Smogóry Dolne-Smogóry Górne, Lubień Smogóry oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągow0,03%.361
.XXXI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2010r.0,06%.838
.III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Ośno Lubuskie0,02%.225
.Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Ośno Lubuskie - postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,02%.248
.Informacja po przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim ogłoszonym na dzień 12.04.2010 r.0,02%.261
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wykonanie elewacji budynku położonego przy ul. Kościelnej 11 w Ośnie Lubuskim wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu.0,01%.199
.Znamy termin wyborów prezydenckich0,12%.1694
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej położonych w Ośnie Lubuskim0,02%.235
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci napowietrznej oświetlenia placu zabaw w m. Smogóry0,01%.188
.Obwieszczenie w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych0,11%.1609
.Budowa warsztatu samochodowego wraz z pomieszczeniem sklepowym, magazynowym, socjalnym, biurowym przy ul. Kupieckiej, dz. nr ewid. 789/18 (MOP)0,02%.331
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie położonych przy ul. Kopernika 22 A0,02%.281
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącej wieży w m. Radachów0,01%.168
.Obwieszczenie Burmistrza dot. zmiany decyzji celu publicznego dla inwestycji: zagospodarowanie terenu przyszkolnego na obiekty sportowe przy Zespole Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim0,01%.180
.Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Ośno Lubuskie przeznaczonych do sprzedaży0,05%.681
.Informacja o obwodach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych0,10%.1436
.Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Radachów0,04%.568
.XXXII sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2010r.0,05%.769
.Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ZSP w Ośnie Lubuskim0,03%.402
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i nieruchomości zabudowanej położonych w Ośnie Lubuskim0,02%.218
.Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP0,08%.1188
.Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Ośnie Lubuskim, dz. nr 714/40,03%.388
.Informacja o udostępnieniu spisu wyborców0,10%.1419
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3 800 000,00 PLN0,01%.185
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa elementów małej architektury w ramach zadania Rewitalizacja Starego Miasta w Ośnie Lubuskim-układ komunikacyjny wraz z małą infrastrukturą turyst0,01%.210
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Smogórach i Lubieniu oraz rurociągów tłocznych Smogóry Dolne-Smogóry Górne, Lubień-Smogóry oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Lubieniu, Budowa oczys0,06%.849
.Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Kopernika 22 A0,02%.289
.Unieważnienie postępowania na zagospodarowanie terenu przyszkolnego na obiekty sportowe - Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ZSP w Ośnie Lubuskim0,01%.203
.Składy komisji w wyborach Prezydenta RP 20100,09%.1306
.Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ZSP w Ośnie Lubuskim0,03%.420
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Makowej0,01%.181
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Jeziornej0,02%.295
.Zmiana w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20,10%.1464
.Unieważnienie postępowania na Dostawę elementów małej architektury w ramach zadania Rewitalizacja Starego Miasta w Ośnie Lubuskim - układ komunikacyjny wraz z małą infrastrukturą turystyczną- kosze na0,01%.166
.Dostawa elementów małej architektury w ramach zadania Rewitalizacja Starego Miasta w Ośnie Lubuskim - układ komunikacyjny wraz z małą infrastrukturą turystyczną - kosze na śmieci0,02%.257
.II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Kopernika 22a0,02%.286
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przyszkolnego na obiekty sportowe - Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 20120,02%.307
.II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,02%.327
.Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim0,02%.252
.Unieważnienie postępowania na Dostawę elementów małej architektury w ramach zadania Rewitalizacja Starego Miasta-układ komunikacyjny wraz z małą infrastrukturą turystyczną-kosze na śmieci0,01%.179
.XXXIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2010r.0,06%.830
.Oświadczenia majątkowe za 2009 r.0,08%.1124
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,02%.262
.Budowa płyt obornikowych, zbiorników na gnojowice, kanalizacji technologicznej odprowadzającej odcieki z płyt do zbiorników, dróg dojazdowych do płyt na dz. 399/14 w Radachowie0,02%.289
.Informacja o wyniku II publicznego pzretargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie położonych w Ośnie Lubuski0,02%.275
.Przebudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulic:Sportowa, Willowa i Wodociągowa w Ośnie Lubuskim w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, chodników oraz kanalizacji odwadniającej.0,05%.666
.Budowa linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Rzepińskiej0,01%.186
.Informacja o wyniku II publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim ogłoszonym na dzień 09.08.2010r.0,02%.296
.WYKAZ działek przeznaczonych do sprzedaży z terenu miasta Ośno Lubuskie0,02%.333
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,03%.422
.Remont świetlicy wiejskiej (rozbudowa o zaplecze kuchenno-sanitarne, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń) w miejscowości Smogóry0,02%.296
.Rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie, położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Kopernika 22A.0,02%.340
.Przetarg nieograniczony - Dostawa opału dla placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie0,11%.1533
.Przebudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulic: Podgórna, Widok, Chabrowa, Dojazdowa, Zacisze w Ośnie Lubuskim w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, chodników oraz kanalizacji0,05%.746
.Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 950 000 zł0,02%.288
.Obwieszczenie w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych0,10%.1346
.Informacja o wyniku I i III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim ogłoszonym na dzień 20.09.2010 r.0,02%.289
.Komunikaty Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze0,09%.1261
.Przebudowa beobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Lubień, działka nr 21/80,01%.197
.XXXIV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 września 2010r.0,06%.893
.Obwieszczenie Burmistrza Ośna Lubuskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej0,09%.1276
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smogóry0,01%.193
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa opału do placówek oświatowych na terenie gminy Ośno Lubuskie.0,11%.1479
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 950 000 PLN0,02%.226
.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,03%.461
.Skład Miejskiej Komisji wyborczej, siedziba i dyżury w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada0,11%.1492
.Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Kopernika 22A0,03%.429
.I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomności niezabudowanych położonych na terenie miasta Ośno Lubuskie.0,02%.304
.I i II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Ośno Lubuskie0,02%.261
.Przebudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulic: Sportowa, Willowa i Wodociągowa w Ośnie Lubuskim w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, chodników oraz kanalizacji odwadniającej0,01%.202
.Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych0,10%.1374
.Składy komisji obwodowych0,10%.1355
.Informacja o udostępnieniu spisu wyborców0,09%.1279
.Obwieszczenie o nadanych numerach list kandydatów na radnych0,10%.1397
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza0,09%.1224
.Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych0,08%.1178
.XXXV sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2010r0,07%.989
.II rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Kopernika 22A0,02%.313
.Informacja o wyniku I i II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Ośnie Lubuskim0,02%.279
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych0,02%.255
.Komisje Rady Miejskiej0,28%.3977
.I sesja inauguracyjna Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2010r.0,05%.730
.Unieważnienie postępowania na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie - w okresie od 01.01.2011r.do31.12.2010r.0,02%.215
.Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż lokali mieszkalnych0,04%.609
.Oświadczenia majątkowe za 2010 r.0,06%.907
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu zapytania o cenę na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w okresie 01.01.2011 do 31.10,02%.222
.Obwieszczenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. prawnej ochrony historycznego układu urbanistycznego miasta Ośna Lubuskiego0,02%.215
.Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Ośnie Lubuskim0,02%.278
.III sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010r.0,06%.826
.Oświadczenia majątkowe za 2010r.0,09%.1224
.Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek budowlanych z terenu miasta i gminy Ośno Lubuskie0,03%.467
.Informacja o zamieszczeniu wykazu działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży0,05%.717
.Budowa oczyszczalni ścieków w Smogórach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Smogórach i Lubieniu0,02%.267
.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubień0,02%.264
.Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby zasilenia w energię elektryczną planowanej żwirowni w m. Radachów0,01%.148
.Informacja o decyzji środowiskowej dla FLEVOPLANT - budowa studni wierconych0,04%.598
.Przebudowa dróg gminnych w m. Ośno Lubuskie w rejonie ulic: Podgórna, Chabrowa, Dojazdowa, Zacisze w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, chodników oraz kanalizacji odwadniającej0,02%.230
.Informacja o wyniku I, II, i III przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych z terenu miasta i gminy Ośno Lubuskie, ogłoszonego na dzień 18.02.2011 r.0,04%.600
.Publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych z terenu miasta Ośna Lubuskiego0,04%.501
.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,03%.431
.Zarzadzenie wojewody w sprawie wyborów0,05%.762
.IV sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2011r.0,06%.843
.Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp.0,05%.704
.Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze oraz liczbie radnych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej0,05%.725
.V sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2011r.0,06%.794
.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,02%.299
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek budowlanych z terenu miasta Ośna Lubuskiego0,04%.569
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Kierownika ZEAS0,12%.1738
.Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej0,06%.837
.Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie0,05%.763
.Informacja Kierownika Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Ośnie Lubuskim o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy0,32%.4468
.Obwieszczenie o numerze, granicy obwodu głosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej0,06%.814
.Informacja - losowanie numerów dla list kandydatów na radnych0,05%.760
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika ZEAS0,09%.1270
.Informacja o wyniku I,II i III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych z terenu miasta Ośna Lubuskiego ogłoszonego na dzień 04.05.2011 r.0,05%.688
.Obwieszczenie o przyznanych nr list kandydatów0,05%.753
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach0,06%.798
.Budowa stacji transformatorowej z przyłączem SN-15kV w związku z projektowaną inwestycją budowy oczyszczalni ścieków w Smogórach0,01%.196
.Skład Komisji obwodowej nr 30,06%.843
.Nabór na ławników Sądów Rejonowych w Sulęcinie i Słubicach0,08%.1169
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomności zabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim0,04%.576
.Oświadczenia majątkowe za 2010r.0,09%.1306
.VI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 16 maja 2011r.0,06%.886
.Ogłoszenie o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,05%.754
.Budżet 2010 - wykonanie0,06%.834
.Budżet 2011 - wykonanie0,07%.982
.J0,00%.1
.Nabór na stanowisko głównego ksiegowego ZEAS w Ośnie Lubuskim0,08%.1101
.Nabór na stanowisko referenta ds oświaty0,09%.1283
.Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,04%.620
.Wykonanie chodnika w ciągu ul. 3 Maja i cz. ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim0,03%.377
.VII sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2011r.0,07%.1024
.Wyniki naboru - referent0,07%.1016
.Wyniki naboru - główny księgowy - ZEAS0,07%.1049
.Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ośnie Lubuskim0,05%.736
.II nabór na stanowisko referenta - ZEAS0,09%.1224
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i działki rolnej0,05%.663
.Unieważnienie postępowania na wykonanie chodnika w ciągu ul. 3 Maja i cz. ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim0,02%.224
.Informacja o wyniku pisiemnego przetargu ofertowego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego0,04%.579
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,02%.305
.II przetarg pisemny na sprzedaż używanych,zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego0,04%.615
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Kościelnej.0,04%.505
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei0,05%.672
.II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim0,05%.729
.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,04%.565
.VIII sesja zwyczajna Rady Miejskiejz dnia 11 lipca 2011r.0,06%.790
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds oświaty0,06%.902
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i działki rolnej ogłoszonego na dzień 16.08.2011 r.0,04%.591
.Miejsca wyznaczone na umieszczanie informacji wyborczych0,03%.377
.Okręgowa komsja wyborcza - skład0,04%.547
.Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Ośno Lubuskie przeznaczonych do sprzedaży0,04%.602
.INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH0,03%.449
.Informacja o wyborze ofert w II pisemnym przetargu na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego0,03%.427
.Obwieszczenie o numerach i granicach, siedzibach obwodów głosowania0,04%.574
.Informacja o wyniku I, II i III publicznego przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych0,04%.609
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,05%.647
.Dostawa opału do placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie0,03%.446
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej z terenu miasta Ośna Lubuskiego0,04%.622
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Ośna Lubuskiego0,06%.782
.III przetarg pisemny na sprzedaż samochodu skrzyniowego - Żuk używanego.0,03%.402
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,06%.884
.Informacja o składach komisji obwodowych0,03%.423
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa opału do placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie0,02%.239
.IX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 września 2011r.0,06%.804
.Informacja o wyniku II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim ogłoszonego na dzień 4.10.2011 r.0,04%.557
.II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei0,04%.617
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej z terenu miasta Ośno Lubuskie ogłoszonego na dzień 11.10.2011 r.0,05%.644
.Obwieszczenie Burmistrza MiG Ośno Lubuskie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ośn0,04%.564
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości niezabudowanych ogłoszonego na dzień 17.10.2011 r.0,01%.98
.Budowa zewnętrznej sieci gazowej średniego ciśnienia w Ośnie Lubuskim w ul. Podmiejskiej0,00%.61
.Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 800 000 PLN0,02%.312
.Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej nr 11 z tłucznia kamiennego w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie"0,05%.724
.Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Ośnie Lubuskim w ul. Słonecznej0,01%.71
.X sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 października 2011r.0,06%.889
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wyskości 1 800 000,00 PLN0,01%.178
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,05%.770
.Informacja o wyniku II publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim0,04%.572
.Konkurs na zastepcę kierownika USC0,04%.604
.Konkurs na realizację zadań publicznych w 2012r0,36%.5108
.Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i sprzętu placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w roku 20120,03%.351
.Dostawa paliw ciekłych do pojazdów, sprzętu i urządzeń stanowiących własność gminy oraz samochodów jednostek OSP w roku 20120,01%.130
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu zapytania o cenę na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w okresie od 01.01.2012r do0,01%.172
.XI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r.0,09%.1330
.Korekta oświadczenia za 2010 r.0,09%.1225
.Informacja o wyniku II i III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych z terenu miasta Ośna Lubuskiego ogłoszonego na dzień 08.12.2011 r.0,07%.948
.Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Smogóry nr 650,01%.186
.Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ośnie Lubuskim w 2012 roku0,03%.362
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko z-cy kierownika USC0,05%.687
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa stacji dystrybucji paliw płynnych i LPG"0,08%.1109
.Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie0,04%.504
.Unieważnienie postępowania na dostawę paliw ciekłych do pojazdów i sprzętu placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w roku 20120,01%.182
.Unieważnienie postępowania na dostawę paliw ciekłych do pojazdów, sprzętu i urządzeń stanowiących własność gminy oraz samochodów jednostek OSP w roku 2012.0,00%.41
.Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i sprzętu jednostek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w roku 20120,01%.205
.Dostawa paliw ciekłych do pojazdów, sprzętu i urządzeń stanowiących własność gminy oraz samochodów jednostek OSP w roku 20120,01%.197
.Unieważnienie postępowania na dostawę paliw ciekłych do pojazdów, sprzętu i urządzeń stanowiących własność gminy oraz samochodów jednostek OSP w roku 20120,00%.44
.Unieważnienie postępowania na dostawę paliw ciekłych do pojazdów i sprzętu placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie0,00%.53
.XII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r.0,07%.913
.Unieważnienie części III w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na \0,02%.238
.Unieważnienie części I,II,V,VI,IX w postępowaniu na dostawę artykułów żywnościowych0,01%.169
.Unieważnienie części IV w postępowaniu na dostawę artykułów żywnościowych.0,02%.263
.Unieważnienie części VIII w postępowaniu na dostawę artykułów żywnościowych.0,01%.175
.Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy0,05%.769
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,05%.698
.Unieważnienie części VII w postępowaniu na dostawę artykułów żywnościowych0,01%.142
.Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie0,02%.329
.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek0,04%.530
.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2012 roku0,00%.50
.Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych ogłoszonego na dzień 13.02.2012 r.0,05%.731
.Rozbudowa budynku przychoni zdrowia w Ośnie Lubuskim o szyb platformy dla osób niepełnosprawnych0,05%.640
.Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie0,01%.130
.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,05%.692
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Ośnie Lubuskim na okres 10 lat0,05%.694
.Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Kościelnej0,06%.858
.Poprawa parametrów zasilania w energię elektryczną zachodniej części miasta Ośno Lubuskie0,05%.644
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim0,06%.846
.XIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 2 marca 2012 r.0,07%.916
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Ośno Lubuskie0,06%.892
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ośno Lubuskie na okres 10 lat ogłoszonego na dzień 26.03.2012 r.0,04%.599
.Informacja o wyniku IV publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim ogłoszonego na dzień 5.04.2012 r.0,06%.794
.Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrę0,07%.920
.Podatki na 20120,22%.3149
.Rejestr działalności regulowanej0,07%.913
.Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Ośnie Lubuskim, ul.Słubicka0,05%.685
.Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Kościelnej 11 ogłoszonych na dzień 27.04.2012 r.0,06%.888
.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży z terenu miasta Ośno Lubuskie0,05%.639
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,06%.790
.Konsultacje społeczne statutu sołectw0,23%.3219
.Wykonanie chodnika w ciągu ul. 3 Maja i cz. ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim0,06%.795
.Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,05%.646
.Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Lubień, Połęcko, Sienno0,07%.1024
.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego0,05%.698
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei0,05%.632
.Dowozy uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie do Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim w roku szkolnym 2012-20130,23%.3268
.Oświadczenia majątkowe za 20110,00%.2
.Oświadczenia majątkowe za 20110,12%.1668
.Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2012 roku"0,05%.685
.Ogłoszenie publicznego przetargu na sprzedaż drewna0,05%.730
.XIV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 czerwca 2012 r.0,08%.1140
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,05%.768
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie0,05%.741
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko0,05%.702
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,08%.1069
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w obrębie ewid. Trześniów oraz do przeprowadzenia ooś dla sporządzanego miejscowego planu0,05%.667
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,23%.3158
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż drewna0,06%.864
.Ogłoszenie II publicznego przetargu na sprzedaż drewna0,06%.863
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ogłoszonego na dzień 03.07.2012 r.0,01%.158
.Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych ul. Jeziorna, Kościuszki i 3 Maja w Ośnie Lubuskim0,06%.782
.Nabór na stanowisko kierownika OPS0,39%.5479
.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Reczynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ETAP I0,06%.886
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont świetlic wiejskich w miejscowościach Lubień, Połęcko, Sienno0,05%.765
.Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wokół jeziora Reczynek0,05%.688
.Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wokół jeziora Reczynek0,05%.741
.Ogłoszenie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Ośnie Lubuskim o przetargu na sprzedaż używanych, zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego0,21%.2967
.Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z terenu miasta i gminy Ośno Lubuskie0,06%.902
.Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Ośnie Lubuskim, ul. Kościuszki0,06%.810
.Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych z terenu miasta Ośno Lubuskie ogłoszonego na dzień 24.07.2012 r.0,07%.929
.Wynik konsultacji społecznych0,21%.3011
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych ul. Jeziorna, Kościuszki i 3 Maja w Ośnie Lubuskim0,06%.780
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika OPS0,30%.4197
.Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznym wykazie danych0,06%.788
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Reczynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ETAP I0,06%.837
.Przebudowa rurociągu odprowadzajcego nadmiar wód z istniejącego zbiornika małej retencji w m. Świniary0,06%.805
.Remont (modernizacja) dróg osiedlowych, zlokalizowanych na działkach nr: 526/1; 526/6; 526/7 oraz 544/3 w Ośnie Lubuskim0,06%.843
.Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na remont (modernizacja) dróg osiedlowych, zlokalizowanych na działkach nr: 526/1; 526/6; 526/7 oraz 544/3 w Ośnie Lubuskim0,05%.747
.Remont (modernizacja) dróg osiedlowych, zlokalizowanych na działkach nr : 526/1; 526/6; 526/7 oraz 544/3 w Ośnie Lubuskim0,06%.867
.Budowa farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Lubień0,09%.1270
.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,06%.861
.Dostawa opału do placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie0,18%.2585
.Farma wiatrowa Trześniów0,08%.1080
.Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych z terenu miasta i gmi ny Ośno Lubuskie0,07%.937
.Wyniki naboru - asystenci rodziny0,26%.3614
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remont dróg osiedlowych, zlokalizowanych na działkach nr: 526/1; 526/6; 526/7 oraz 544/3 w Ośnie Lubuskim0,06%.793
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Przebudowę rurociągu odprowadzającego nadmiar wód z istniejącego zbiornika małej retencji w m.Świniary0,06%.813
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Dostawę opału do placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w roku szkolnym 2012/20130,21%.2903
.Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Ośnie Lubuskim Uchwały Nr XV/113/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położoneg0,06%.772
.Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek0,05%.764
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych z terenu miasta Ośno Lubuskie ogłoszonego na dzień 25.09.2012 r.0,06%.887
.Poszukiwany instruktor terapii zajęciowej0,28%.3911
.XV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 września 2012 r.0,08%.1101
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych z terenu miasta i gminy Ośno Lubuskie ogłoszonego na dzień 05.10.2012 r.0,07%.995
.Nabór nauczycieli do przeprowadzenia dodatkowych zajęć w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II, III w Gminie Ośno Lubuskie0,23%.3274
.I publiczny przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,07%.980
.II nabór nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. "Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II, III w Gminie Ośno Lubuskie0,24%.3394
.Konkurs na realizację zadań publicznych w 2013r.0,25%.3530
.Informacja o wyniku naboru na instruktora terapii zajęciowej0,21%.2887
.Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy0,08%.1125
.II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ośnie Lubuskim0,09%.1295
.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż autobusu marki Jelcz 0800,29%.4119
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.0,12%.1679
.Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych z terenu miasta Ośno Lubuskie ogłoszonego na dzień 15.11.2012 r.0,09%.1310
.Przebudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulic: Sportowa, Willowa i Wodociągowa w Ośnie Lubuskim0,09%.1203
.Przebudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulic: Podgórna, Widok, Chabrowa, Dojazdowa, Zacisze w Ośnie Lubuskim0,09%.1240
.Informacja o wyniku publicznego przeatrgu na sprzedaż autobusu marki Jelcz 0800,21%.2965
.Informacja o zmianie strony BIP0,11%.1584
.Dane gminy0,16%.2249
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.0,01%.200
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.0,01%.198
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.0,01%.197
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.0,01%.197
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.0,01%.197
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.0,01%.197
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.0,01%.196
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.0,01%.196
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.0,01%.196
.XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.0,01%.196
.Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych z terenu miasta i gmi ny Ośno Lubuskie0,00%.66
.Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych z terenu miasta i gmi ny Ośno Lubuskie0,00%.64
.Korekta oświadczenia za 2010 r.0,03%.355
.Korekta oświadczenia za 2010 r.0,03%.354
.Korekta oświadczenia za 2010 r.0,03%.353
.Korekta oświadczenia za 2010 r.0,03%.353
.Korekta oświadczenia za 2010 r.0,03%.353
.Korekta oświadczenia za 2010 r.0,03%.353
.Korekta oświadczenia za 2010 r.0,02%.320
.Korekta oświadczenia za 2010 r.0,02%.320
.Korekta oświadczenia za 2010 r.0,02%.320
.III sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010r.0,00%.47
.III sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010r.0,00%.45
.III sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010r.0,00%.44
.III sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010r.0,00%.44
.III sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010r.0,00%.44
.III sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010r.0,00%.36
.III sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010r.0,00%.34
.III sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010r.0,00%.33
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 156906