.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Informacje - ochrona środowiska:

Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek24 Września 2012

Farma wiatrowa Trześniów7 Listopada 2012

Budowa farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Lubień20 Listopada 2012

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznym wykazie danych6 Września 2012

Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wokół jeziora Reczynek19 Lipca 2012

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko22 Czerwca 2012

Konsultacje projektu \"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2012 roku\"12 Czerwca 2012

Rejestr działalności regulowanej6 Września 2012

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa stacji paliw18 Września 2012

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia \"Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej nr 11 z tłucznia kamiennego w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie\"19 Października 2011

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 148614