.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Uchwały Rady Miejskiej:
XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.

uchwała nr XVI/116/2012 w sprawie:wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013

uchwała nr XVI/117/2012 w sprawie: wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2013 rok.

uchwała nr XVI/118/2012 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta,przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.

uchwała nr XVI/119/2012 w sprawie:wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.

uchwała nr XVI/120/2012 w sprawie:wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok.

uchwała nr XVI/121/2012 w sprawie; zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

uchwała nr XVI/122/2012 wsprawie:statutu sołectwa Grabno

uchwała nr XVI/123/2012 w sprawie:statutu sołectwa Gronów

uchwała nr XVI/124/2012 w sprawie: statutu sołectwa Lubień

uchwała nr XVI/125/2012 w sprawie: statutu sołectwa Połęcko

uchwała nr XVI/126/2012 w sprawie: statutu sołectwa Radachów

uchwała nr XVI/127/2012 w sprawie: statutu sołectwa Sienno

uchwała nr XVI/128/2012 w sprawie: statutu sołectwa Smogóry

uchwała nr XVI/129/2012 w sprawie:statutu sołectwa Świniary

uchwała nr XVI/130/2012 w sprawie: statutu sołectwa Trześniów

uchwała nr XVI/131/2012 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

uchwała nr XVI/132/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego.

uchwała nr XVI/133/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Przecznica i ul. Kościuszki.

uchwała nr XVI/134/2012 w sprawie: udzielania dotacji w 2012 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

uchwała nr XVI/135/2012 w sprawie: podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na stałe okręgi wyborcze.

uchwała nr XVI/136/2012 w sprawie: przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin CZG-12

uchwała nr XVI/137/2012 w sprawie: utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim.

 
informacje udostępnił:Aleksandra Kwaczeniuk
data udostępnienia: 2012-11-09 09:21:23
ostatnia modyfikacja: Aleksandra Kwaczeniuk 2012-11-09 09:21:23 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 157225