.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Uchwały Rady Miejskiej:
XV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 września 2012 r.

uchwała nr XV/107/2012 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 r.

uchwała nr XV/108/2012 w sprawie:przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2012 r."

uchwała nr XV/109/2012 w sprawie:nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ośno Lubuskie 

uchwała nr XV/110/2012 w sprawie:zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

uchwała nr XV/111/2012 w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.

uchwała nr XV/112/2012 w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Lubień w gminie Ośno Lubuskie.

uchwała nr XV/113/2012 w sprawie:zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek.

załącznik nr 1.1 do uchwały XV/113/2012

załącznik nr 1.2 do uchwały XV/113/2012

uchwała nr XV/114/2012 w sprawie:przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.

uchwała nr XV/115/2012 w sprawie:przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ul. Radachowskiej.

 
informacje udostępnił:Aleksandra Kwaczeniuk
data udostępnienia: 2012-10-04 08:31:39
ostatnia modyfikacja: Aleksandra Kwaczeniuk 2012-10-04 08:31:39 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 149152