.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Uchwały Rady Miejskiej:
XII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r.

uchwała nr XII/84/2011 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

uchwała nr XII/85/2011 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ośno Lubuskie.

uchwała nr XII/86/2011 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

zał.nr 1 do uchwały XII/86/2011

zał. nr 2 do uchwały XII/86/2011

uchwała nr XII/87/2011 w sprawie: zmiany uchwały nr XI/77/2011 rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011 r. - w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego

uchwała nr XII/88/2011 w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa.

uchwała nr XII/89/2011 w sprawie:wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.

uchwała nr XII/90/2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ośno Lubuskie.

uchwała nr XII/91/2011 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2012 r.

zał.nr 1 do uchwały XII/91/2011

zał. nr 2 do uchwały XII/91/2011

zał. nr 3 do uchwały XII/91/2011

zał.nr 4 do uchwały XII/91/2011

zał.nr 5 do uchwały XII/91/2011

zał.nr 6 do uchwały XII/91/2011

zał.nr 7 do uchwały XII/91/2011

zał.nr 8 do uchwały XII/91/2011

zał.nr 9 do uchwały XII/91/2011

zał.nr 10 do uchwały XII/91/2011

zał.nr 11 do uchwały XII/91/2011

uzasadnienie do uchwały XII/91/2011

uchwała nr XII/92/2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2012-2024

zał.nr 1 do uchwały XII/92/2011

zał.nr 2 do uchwały XII/92/2011

zał.nr 3 do uchwały XII/92/2011

uchwała nr XII/93/2011 w sprawie:uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2012 r.

 

 
informacje udostępnił:Aleksandra Kwaczeniuk
data udostępnienia: 2012-01-03 11:09:31
ostatnia modyfikacja: Aleksandra Kwaczeniuk 2012-01-03 11:16:24 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 149152