.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Uchwały Rady Miejskiej:
XI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r.

uchwała nr XI/71/2011 w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

uchwała nr XI/72/2011 w sprawie:wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2012 rok.

uchwała nr XI/73/2011 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.

uchwała nr XI/74/2011 w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok.

uchwała nr XI/75/2011 w sprawie:wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.

uchwała nr XI/76/2011 w sprawie:ustalenia opłat za amatorski połów ryb w jeziorze Reczynek.

uchwała nr XI/77/ 2011 w sprawie:określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

zał. nr 1 do uchwały XI/77/2011

zał. nr 2 do uchwały XI/77/2011

zał. nr 3 do uchwały XI/77/2011

zał. nr 4 do uchwały XI/77/2011

zał. nr 5 do uchwały XI/77/2011

uchwała nr XI/78/2011 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

zał. nr 1 do uchwały XI/78/2011

zał. nr 2 do uchwały XI/78/2011

uchwała nr XI/79/2011 w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

uchwała nr XI/80/2011 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2012 rok.

uchwała nr XI/81/2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek.

uchwała nr XI/82/2011 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania komisji statutowej.

uchwała nr XI/83/2011 w sprawie:zmiany Uchwały nr X/167/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Ośno Lubuskie na lata 2011-2032"

 
informacje udostępnił:Aleksandra Kwaczeniuk
data udostępnienia: 2011-12-08 10:07:33
ostatnia modyfikacja: Aleksandra Kwaczeniuk 2011-12-08 10:07:33 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 149152