.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Uchwały Rady Miejskiej:
X sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 października 2011r.

Uchwała nr X/61/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w "Planie Odnowy Miejscowości Lubień"

Uchwała nr X/62/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w "Planie Odnowy Miejscowości Sienno"

Uchwała nr X/63/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w "Planie Odnowy Miejscowości Połęcko"

Uchwała nr X/64/2011 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w "Planie Odnowy Miejscowości Ośno Lubuskie"

Uchwała nr X/65/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.

Uchwała nr X/66/2011 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr X/67/2011 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Ośno Lubuskie na lata 2011-2032"

Uchwała nr X/68/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości położonych na terenie miasta Ośno Lubuskie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.

Uchwała nr X/69/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości położonej na terenie gminy Ośno Lubuskie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.

Uchwała nr X/70/2011 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015

 
informacje udostępnił:Małgorzata Wołodźko
data udostępnienia: 2011-11-04 10:06:39
ostatnia modyfikacja: Małgorzata Wołodźko 2011-11-04 10:06:39 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 149152