.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Informacje - ochrona środowiska:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia \"Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej nr 11 z tłucznia kamiennego w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie\"

 

                                      Ośno Lubuskie, dnia 19 października 2011 r.

Znak: OŚ.6220.8.2011

INFORMACJA O ZMIESZCZENIU WNIOSKU
W PUBLICZNYM WYKAZIE DANYCH

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 04.10.2011 roku wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego przez Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ośno Lubuskie  pod nazwą: „Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej nr 11 z tłucznia kamiennego w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie”, który w dniu 19.10.2011 r. został zamieszczony w Publicznym Wykazie Danych Urzędu Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim.

Informuje, że udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie regulują przepisy działu II rozdział 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

 

 
informacje udostępnił:Elżbieta Łapko
data udostępnienia: 2011-10-19 15:21:51
ostatnia modyfikacja: Elżbieta Łapko 2011-10-19 15:21:51 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 149152